EKO LJUBEZEN

Pridelovalci ekološke hrane to razumemo kot bogat dar naših prednikov in kot našo odgovornost za bodoče rodove. V reki življenja, ki se pretaka skozi več naših rodov v tem okolju pa je skupna ljubezen.

Pozdravljeni

Vzklila je ideja, da smo povezani skupaj lahko močnejši in eni izmed tistih, ki s svojimi ekološkim načinom delovanja pripomoremo k dvigovanju zavesti in spodbujanju načina življenja, ki zagotavlja preživetje  in zdravo življenje tudi bodočim rodovom.

Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se speče.

ljudski pregovor

združenje ekoloških kmetij

Naš neagresiven odnos do narave, pridelava okusnih na sonaraven način pridelanih kmetijskih pridelkov in njihova predelava ob skrbi za ohranjanje kvalitete prsti, čiste vode in zraka ter avtohtonih semen je lahko le posledica ljubezni takih, ki jim je mar za to. Prav zato smo naše gibanje in delovanje imenovali »eko ljubezen«.

Porečje Krke obsega več kot desetino Slovenije. Večino površine porečja Krke leži na kraških tleh in vsako onesnaženje na teh površinah  posledično vpliva na izvire in kakovost vode. Prav zaradi tveganj za onesnaževanje vodotokov v njenem kraškem zaledju je potrebna še toliko večja pozornost nas lastnikov  in prebivalcev tega območja.

Čista narava in skrbno ravnanje z zemljo, vodo in zrakom niso nekaj lahkotnega. Potrebna je zavest in ljubezen.  In te pri nas, na ekoloških kmetijah s tega področja ne manjka. Naši predniki so skozi stoletne izkušnje že delali po principih »krožnega gospodarstva«. Danes ta, za ekološke kmete znan princip odkrivajo nekateri na novo. Žal so ga vmes v želji po velikih donosih in zaslužkih namenoma pozabili tako politiki kot masovni proizvajalci predvsem na račun kvalitete življenja večine ljudi ali pa čistega okolja.

 

Kmetovanje na sonaravni način pridelovalcu ne zagotavlja tako »udobnega« obdelovanja s stroji in omejevanja plevelov in škodljivcev kot na velikih mono kulturnih kompleksih.

Nihče od nas ne šteje ur ročnega dela pri pripravi sadik, rahljanju zemlje, negi sadnih dreves, sajenju, obvladovanju plevelov in škodljivcev z zastirkami in čaji za zdravje rastlin in odganjanje škodljivcev. Ob oznojenih čelih se veselimo kvalitetne doma pridelane hrane, ki od njive do kuhinje potrebuje le nekaj minut in nam pomaga k zdravemu življenju. Vedno smo veseli ljudi, ki cenijo kvalitetno, na domačih tleh in sonaraven način pridelano hrano. Končni potrošnik nas osebno pozna, lahko pridelke in izdelke dobi na domu, tržnici v Ivančni Gorici in Ljubljani ali neposredno dostavljene na dom.  Veseli smo, da tak način življenja sprejema tudi mlada generacija v naših družinah, saj to za nas pomeni upanje, da se bo ljubezen do rodne zemlje vsaj v takih družinah ohranila.

Copyright © 2018 – Eko ljubezen. Vse pravice pridržane. 

Vse informacije, teksti in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje.

Close Menu
Preskoči na orodno vrstico